پوهنځی تعلیم و تربیه

 

تاریخچه و گزارش پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل از بابت سال 1402

 

پوهنحی تعلیم و تربیه در سال 1391 هـ. ش. در چوکات مؤسسهٔ تحصیلات عالی سرپل با تشکیل دو دیپارتمت (کیمیا-بیولوژی و ریاضی-فزیک) تأسیس و آغاز به فعالیت های علمی نمود. فعالیت های این پوهنحی براساس قوانین، لوایح و طرزالعمل های امارت اسلامی افغانستان و وزارت محترم تحصیلات عالی به پیش برده می شود. این پوهنحی اکنون دارای شش دیپارتمنت است که در رشته های (کیمیا، بیولوژی، ریاضی، فزیک، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات اوزبیکی) مصروف آموزش و پرورش تقریباٌ جوانان ذکور از ولایات مختلف کشور می باشد. در پوهنحی تعلیم و تربیه فعلاً به تعداد (32) تن اعضای کادر علمی با رتبه های علمی مختلف مصروف تدریس و فعالیت های اکادمیک خویش می باشند. خوشبختانه به تعداد (25) تن از اساتید ماستر و به تعداد (4) تن از استادان در جریان تحصیل ماستری و دوکتورا در کشور های مختلف قرار دارند و (3) تن دیگر تا الحال لیسانس اند.

پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل منحیث یک نهاد علمی پابند به ارزش های اخلاقی، کرامت انسانی و احترام و اعتماد متقابل می باشد. پوهنحی تعلیم و تربیه در نظر دارد یک پوهنحی با کیفیت متعهد بر تدریس و تحقیق مدرن علمی و دارای مدیریت موثر و کارا که جوابگوی نیاز های جامعه و دارای و جایگاه خاص باشد مبدل گردد. پوهنحی تعلیم و تربیه کادر های مسلکی و با دانش را در شش رشته مختلف تربیه می نماید. محصلان را منحیث انسان های با ابتکار، پویا و وطن دوست تربیه نموده و باعث پیشرفت و ترقی جامعه گردد.

         نظارت و ارزیابی برنامه‌های علمی در سطح هرنهاد تحصیلی یک نیاز جدی بوده که تا فعالیت و کار های علمی و اداری مورد  بررسی قرار گرفته تا باشد نتایج متوقعه بدست آیند. پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل نیز طبق لوایح و معیار های ارزیابی همه ساله از کارکرد و فعالیت های علمی، تدریسی و اداری خویش را بازنگری می نمایند. در سال 1402 از کارکرد وفعالیت های علمی این پوهنحی مطابق معیار های تضمین کیفیت این موسسه ارزیابی صورت گرفته است. این گزارش حاوی ارزیابی ها، راه اندازی برنامه های علمی، نحوه تدریس و برخورد اساتید با محصلان، تعداد محصلان ذکور، تعداد اعضای کادر علمی با تفکیک رتبه علمی و و درجات تحصیلی و لیست برنامه و فعالیت علمی محصلان در شش دیپارتمنت پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل تهیه و ترتیب گردیده است.

این گزارش منعکس دهنده نتایج کار کرد، تلاش و فعالیت های علمی رییس، آمرین و استادان محترم در دو سمستر (بهاری و خزانی) سال 1402 می باشد. بر علاوه اساتید این پوهنحی در راستای تطبیق لوایح و طرز العمل های وزارت تحصیلات عالی، ارایه کنفرانس های علمی، تحریر مقالات در ژورنال های ملی و بین المللی و راه اندازی برنامه های علمی این نهاد تحصیلی جهت بالا بردن سطح سویه و جلایش استعداد های محصلان مؤثر می باشد.

قابل یادآوری است که پوهنحی تعلیم و تربیه به کمبود کادر های علمی، نبود کتابخانه مجهز، سالون کنفرانسها، ‌مواد لابراتواری، تجهیزات تکنالوژیکی تسهیل کننده آموزش و غیره مواجه است. کمبودات فوق باعث کندی در روند علمی گردیده است.

 

 

فعالیت های موثر در سال گذشته: در این بخش معلومات مختصر در مورد فعالیت های سال انجام شده و مقایسه با سال گذشته ارایه گردیده است.

 • برقرار ارتباط با ادارات دولتی و به ویژه با ریاست معارف و امضای تفاهم نامه؛
 • معرفی محصلان صنوف چهارم به صفت استاد در شش بخش مختلف در مکاتب سرپل؛
 • تدویر کنفرانس های علمی برای اساتید و محصلان؛
 • ایجاد کمیته ها در سطح پوهنحی؛
 • نظارت از تطبیق نصاب درسی در سطح پوهنحی؛
 • جذب اساتید در دیپارتمنت ها؛
 • تهیه پروپوزل و پیشنهاد دیپارتمنت های ( دری، پشتو و تعلیمات مسلکی)؛
 •  انتخاب اعضای شورای علمی پوهنحی مطابق قانون وزارت تحصیلات عالی؛
 • تجدید جراید در دیپارتمنت شش گانه؛
 • تطبیق تقسیم اوقات و نظارت از صنوف درسی؛
 • انتخاب آمرین دیپارتمنت ها به اساس قانون وزارت تحصیلات عالی؛
 • ترفیع علمی اساتید به رتبه علمی پوهنملی؛
 • بازنگری نصاب درسی و جابجایی مضامین ثقافت اسلامی؛
 • تشویق و تنظیم درس های دینی برای محصلان؛
 • ایجاد کورس های انگلیسی برای اعضای کادر علمی پوهنحی؛
 • معرفی اساتید جهت ادامه تحصیل به برنامه دوکتورا؛
 • معرفی و کار روی سیستم Hemi

 

پوهنی تعلیم و تربیه تحت چتر قوانین نافذه کشور و لوایح و طرزالعمل های وزارت محترم تحصیلات عالی فعالیت نموده و به خاطر پیشرفت بهتر امور و ایجاد زمینه های موثر تحصیلی برای جوانان و ارتقای ظرفیت نسل جوان جامعه بدون ضیاع وقت تلاش می نماید. این پوهنحی همه ساله فعالیت های خویش را از دریجه خاص و قانونی تحت شعاع نظارت و ارزیابی قرار داده و میدهد. پلان های عملیاتی و تدابیر لازمه را با درنظرداشت نتایج حاصله از ارزیابی ها ترتیب نموده اقدام به رفع نواقص مینماید. این نهاد علمی با درنظرداشت فعالیتها و اقداماتی که درجریان سال 1402 به خاطر بهتر سازی  سیستم تدریس و امور اداری در سطح پوهنحی صورت گرفته است، به ترتیب از تمام فعالیت های و کارکردهای علمی و اداری خویش به صورت منظم با ترتیب جدول ها معلومات تهیه نموده است که معلومات از قبیل فعالیت های موثر سال گذشته، اقدام به خاطر رفع نواقص، امور پیشرفت محصلان، استخدام محصلان سال های گذشته، منابع فزیکی و بشری، اما جمع آوری نظریات محصلان در موارد مربوطه،ارزیابی استادان توسط محصلان و موارد دیگر میباشد اشاره نشده است. قابل یاد آوری است که ترفیع علمی در نهادهای تحصیلی درپهلوی تدریس یکی از اصلهای مهم و اساسی شمرده میشود، بناً درجریان سال جاری استادان با تحریر رساله ها، مقالات و ارائه کنفرانسهای علمی توانستند به رتب علمی نوبتی نایل گردند.

 

با احترام

 

پوهنیار حیات الله محمودی

رییس پوهنحی تعلیم و تربیه