کنفرانس ملی سه روزه تحت عنوان <تقویت تحصیلات عالی>به منظوربهبودکیفیت نظام تحصیلی ُنهادینه شدن تحقیقات علمی درنهاد های تحصیلی ودرمجموع تقویت تحصیلات عالی کشورتدویریافت.

spu_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸ - ۱۴:۴۰
عکس ازورکشاپ

 

این کنفرانس که به ابتکار پوهنتون کابل در آن پوهنتون برگزار گردید، محترم پوهنیار فرید احمد حفیظی رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل نیز اشتراک نمود.

این کنفرانس به تاریخ 2 حوت با حضور هیأت رهبری‌ وزارت تحصیلات عالی، شماری از اعضای کابینه، بیش از 900 صد تن از اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی و خصوصی سراسر کشور و اعضای آکادمی علوم افغانستان در پوهنتون کابل آغاز و روز پنجشنبه مورخ 4 حوت سال جاری پایان یافت.

در این کنفرانس افزون بر صحبت های افتتاحیۀ مولوی شیخ ندا محمد ندیم سرپرست تحصیلات عالی، دکتور خیر الله خیرخواه معین علمی و ... طی سه روزه بیش از 25 مقاله علمی و تحقیقی روی موضوعات مختلف و تمرکز بر تقویت سیستم تحصیلات عالی کشور از سوی استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی برای اشتراک کنندگان ارائه گردید و 18 مقاله دیگر نیز برای نشر انتخاب و چاپ گردید.

محترم دکتور اسامه عزیز رئیس پوهنتون کابل طی صحبتهای اختتامیه از برگزاری موفقانه و علمی این کنفرانس در یک فضای آرام اظهار خوشی نموده، بیانات و مباحثات کنفرانس را سازنده و مفید تلقی نمود.

محترم دکتور خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی با صحبت در مورد تاریخ تحصیلات عالی کشور بر لزوم کار بیشتر برای تقویت نظام تحصیلی تأکید کرد و این مسأله را منوط به تلاش و همکاری بیدریغ استادان و متخصصان کشور دانست. وی همچنان به خاطر تحقق حتی الامکان طرحهای پیشنهاد شده در این کنفرانس از جانب رهبری وزارت تحصیلات عالی وعدۀ همکاری داد.

کنفرانس با توزیع تقدیرنامه و سپاسنامه ها به دست اندرکاران و نویسنده گان مقالات خاتمه یافت

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۳۶
Background image

محفل تحسین از محصلین ممتاز پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل تدویریافت

محفل تحسین از محصلین ممتاز پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل تدویریافت
روز چهارشنبه، مورخ ۱۴۴۵/۱۱/۰۶ مطابق ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ محفل تحسین از محصلان ممتاز پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل. . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۲۹
Background image

کنفرانس علمی تحت عنوان اتباع از سنت رسول الله  ﷺ در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل برگزار شد

کنفرانس علمی تحت عنوان اتباع از سنت رسول الله  ﷺ در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل برگزار شد
الیوم چهار شنبه مورخ 6/11/1445مطابق 26/2/ 1403 کنفرانس علمی تحت عنوان اتباع از سنت رسول الله ﷺ از. . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۲۱
Background image

تدریس افتخاری شیوخ و علمای کرام بعد از توقف کوتا مدت در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل دوباره آغازگردید

تدریس افتخاری شیوخ و علمای کرام بعد از توقف کوتا مدت در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل دوباره آغازگردید
به سلسله‌ی راه اندازی تدریس افتخاری شیوخ وعلمای کرام درمؤسسه تحصیلات عالی سر پل یکی دیگر. . .

BACK TO NEWS