پوهنحی شرعیات

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه و سخن‌های آغازین:

ایمان و اعتقاد به آموزه‌های دین مقدس اسلام، از بارزترین شاخصههای مردم افغانستان است. به منظور ترویج ایمان و اعتقاد اعتادالگرایی مذهبی و نهادینه ساختن تقوا و ایمانداری در جامعه به شکل مقبول و پسندیده آن و به هدف ترویج هرچه بیشتر قانونیت، عدالت، نظم و به میان آوردن اداره سالم در کشور، قضاء، حارنوالی و کالت دفاع مطابق اصول شرعی، تدریس و ارایه خدمات تحصیلات عالی از جمله ضروریات اساسی محسوب می گردد. این نیازمندی های وقتی مرفوع می گردد که فهم و دانش درس و دقیق در عرصه علوم شرعی و قضایی وشناخت علمی از ایمان و عقیده وجود داشته باشد تا کارشناسان ماهر سیستم عدلی و قضایی و دانشمندان فرهیخته علوم شرعی مسلط به علم و مهارت مسلکی و ملتزم به اخلاق دینی منحیث الگوهای جامعه در حوزه های مربوطه اشتغال یافته، مصدر خدمت به جامعه گردند.

با توجه به آموزه‌ های دین مقدس اسلام، اصول پسندیده حاکم بر جامعه، حفظ منافع علیای کشور، تحکیم وحدت ملی، تعهد به ارتقایی کمی، کیفی علمی و کاربردی دانش شرعیات، به کارگیری استندردهای پذیرفته شده بین المللی در محیط اکادمیک،  تعمیم مسولیت پذیری، ترویج ارزش‌های اساسی ذیل را مد نظر قرار گرفته است:

  • باور و احترام به ارزش های دینی و ملی،
  • ترویج هرچه بیشتر و بهتر دانش مسلکی دینی، اعتدالگرایی مذهبی و احترام به کرامات انسانی،
  • تعمیم عدالت، برابری و قانونیت، تقویت روحیه دین مداری، وحدت ملی، همگرایی و تحکیم ثبات اجتماعی و سیاسی،
  • تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه و بازار کار، اصل مسئوولیت پذیری و قانونگرایی، اداره سالم و مورد اعتماد مردم.

معرفی مختصر پوهنحی شرعیات و وضعیت کنونی آن:

پوهنحی شرعیات عبارت از یک واحد تحصیلی و تحقیقی در چوکات پوهنتون‌ها می‌باشد که هدف آن تربیه و آموزش آگاهان امور دینی، متخصصین و تقدیم کارشناسان و کادرهای علمی متخصص به سویه ملی و بین المللی در بخش‌های مختلف از جمله نهادهای عدلی و قضایی، حوزه تعلیم و تربیه، ارشاد و دعوت به جامعه در مقطع لیسانس در رشته‌های فقه و قانون و تعلیمات اسلامی می‌باشد که - إن شاء الله - فارغان آن در حل پرابلم‌های موجود جامعه ما جهت ارتقای سطح آگاهی کشور نقش اساسی تحصیلی و تعلیمی را داشته است.

از آن‌جا که رشد سریع اجتماعی و فرهنگی جامعه ارتباط ناگسستنی به موجودیت کادرهای ورزیده دارند، بناٌ رشد جامعه بدون بازسازی واحیای مجدد پوهنتون ها امکان پذیر نیست، زیرا فارغان آن‌ها در عرصه‌ها مختلف حیاتی مجدد کشور سهم شایسته و ارزنده دارند.

دیدگاه، ماموریت و رسالت پوهنحی شرعیات:

دیدگاه: تثبیت جایگاه پوهنحی شرعیات بحیث بزرگترین مرکز تعلیم و تربیه کادرهای علمی، عدلی و قضایی به سطح ملی و بین المللی.

ماموریت: ماموریت و مقصد تاسیس پوهنحی شرعیات کاملا معلوم بوده و آن عبارت است از تدریس و تربیه کادر مورد ضرورت برای سیسم عدلی و قضایی کشور و همچنان آماده کردن استادان و معلمین مسلکی برای تدریس مضامین علوم دینی در پوهنتون ها، مدارس دینی و مکاتب عمومی معارف کشور و سایر زمینه ها است.

همچنان ماموریت پوهنحی شرعیات انجام تحقیقات علمی با کیفیت و سازگار با قوانین و عرف افغانستان و تفسیر، توضیح و ترجمه مصادر شریعت اسلامی و کتب تخصصی دینی به زبان های ملی و رسمی کشور می باشد.

اهداف:

اهداف این پوهنحی به قید شماره های ذیل بیان گردیده است: بالا بردن معیارهای تدریس در پوهنحی شرعیات با در نظر داشت روش‌های تدریس نوین، تحقیقات علمی، فقهی و مقایسوی با قانون و عرف افغانستان، تقدیم کردن کادر علمی متخصص برای قضاء وکالت دفاع، استادان ورزیده به پوهنتون‌ها، مدارس دینی، لیسه‌ها و سائر زمینه های مرتبط،آگاهی مردم از شریعت اسلامی از طریق دعوت، نشر کتب، مقالات سیمینارها و مصاحبه‌ها، تربیه کادرهای جوان در رشته‌های تعلیمات اسلامی، فقه و قانون، فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته باشند.

پوهنحی شرعیات برای نایل شدن به اهداف فوق معیارات ذیل را سرمشق و یا هم  اساس فعالیت خود  قرار می‌دهد: امانت و صداقت، تعهد و تخصص، شفافیت و انعطاف پذیری، خلاقیت و نوآوری.

تشکیل پوهنحی شرعیات سرپل و تاریخ آن :

پوهنحی شرعیات مؤسسه‌ی تحصیلات عالی سرپل در سال: 1401 هـ ش تأسیس گردیده و از این به بعد در دو رشته ذیل: دیپارتمنت تعلیمات اسلامی و دیپارتمنت فقه و قانون با استادان مجرب و ورزیده در خدمت هم‌وطن نان گرامی و دین دوست فعالیت داشته که - إن شاء الله العزیز-  امید در سال: 1404هـ ش دانش آموخته‌گان دوره‌ لیسانس خویش را در جامعه تقدیم خواهد نمود.

فعلا در پوهنحی شرعیات (17) تن اساتید از جمله (2) تن ماستر  با رتبه‌ی پوهنیار (15) تن لیسانس با رتبه علمی نامزد پوهنیار در امور علمی و اکادمیک مصروف تدریس و خدمت می باشند. درحال حاضر در این پوهنحی به تعداد (144) تن محصل از جمله (110) تن آنان ذکور و ( 34) تن آنان از طبقه اناث بوده که مصروف تحصیل می باشند که توسط (8) تن از استادان رتبه علمی نامزد پوهنیار الی پوهنیار تدریس می‌گردد. والسلام

 

ریاست پوهنحی شرعیات

مؤسسه تحصیلات عالی سرپل