کنفرانس ملی سه روزه تحت عنوان <تقویت تحصیلات عالی>به منظوربهبودکیفیت نظام تحصیلی ُنهادینه شدن تحقیقات علمی درنهاد های تحصیلی ودرمجموع تقویت تحصیلات عالی کشورتدویریافت.

spu_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸ - ۱۴:۴۰
عکس ازورکشاپ

 

این کنفرانس که به ابتکار پوهنتون کابل در آن پوهنتون برگزار گردید، محترم پوهنیار فرید احمد حفیظی رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل نیز اشتراک نمود.

این کنفرانس به تاریخ 2 حوت با حضور هیأت رهبری‌ وزارت تحصیلات عالی، شماری از اعضای کابینه، بیش از 900 صد تن از اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی و خصوصی سراسر کشور و اعضای آکادمی علوم افغانستان در پوهنتون کابل آغاز و روز پنجشنبه مورخ 4 حوت سال جاری پایان یافت.

در این کنفرانس افزون بر صحبت های افتتاحیۀ مولوی شیخ ندا محمد ندیم سرپرست تحصیلات عالی، دکتور خیر الله خیرخواه معین علمی و ... طی سه روزه بیش از 25 مقاله علمی و تحقیقی روی موضوعات مختلف و تمرکز بر تقویت سیستم تحصیلات عالی کشور از سوی استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی برای اشتراک کنندگان ارائه گردید و 18 مقاله دیگر نیز برای نشر انتخاب و چاپ گردید.

محترم دکتور اسامه عزیز رئیس پوهنتون کابل طی صحبتهای اختتامیه از برگزاری موفقانه و علمی این کنفرانس در یک فضای آرام اظهار خوشی نموده، بیانات و مباحثات کنفرانس را سازنده و مفید تلقی نمود.

محترم دکتور خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی با صحبت در مورد تاریخ تحصیلات عالی کشور بر لزوم کار بیشتر برای تقویت نظام تحصیلی تأکید کرد و این مسأله را منوط به تلاش و همکاری بیدریغ استادان و متخصصان کشور دانست. وی همچنان به خاطر تحقق حتی الامکان طرحهای پیشنهاد شده در این کنفرانس از جانب رهبری وزارت تحصیلات عالی وعدۀ همکاری داد.

کنفرانس با توزیع تقدیرنامه و سپاسنامه ها به دست اندرکاران و نویسنده گان مقالات خاتمه یافت

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۳ - ۱۱:۲۴
Background image

ورکشاپ آشنایی با محیط اکادمیک و مقرره آموزش دوره لیسانس برگزار گردید.

آمریت مرکز انکشاف مسلکی استادان ((PDC ورکشاپ یک روزه را به روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲،۰۱،۱۵ تحت عنوان آشنایی محصلان جدیدالشمول با محیط اکادمیک و مقرره آموزش دوره لیسانس در صالون کنفرانسهای. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ - ۱۳:۴۵
Background image

تدویرسمیناردینی وعلمی برای استادان وکارمندان موسسه تحصیلات عالی سرپل:

سمینار سه روزه دینی و علمی به هدف اعتمادسازی بیشتر میان استادان و امارت اسلامی؛ ابلاغ حقانیت و پالیسی کلی امارت اسلامی؛ تفاهم و همصدایی وزارت تحصیلات عالی و استادان و روشن ساختن تمدن. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸ - ۱۴:۴۰
Background image

کنفرانس ملی سه روزه تحت عنوان <تقویت تحصیلات عالی>به منظوربهبودکیفیت نظام تحصیلی ُنهادینه شدن تحقیقات علمی درنهاد های تحصیلی ودرمجموع تقویت تحصیلات عالی کشورتدویریافت.

 

این کنفرانس که به ابتکار پوهنتون کابل در آن پوهنتون برگزار گردید، محترم پوهنیار فرید احمد حفیظی رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل نیز اشتراک نمود.

این کنفرانس به تاریخ 2 حوت با حضور هیأت. . .

BACK TO NEWS