موسسه تحصیلات عالی سرپل می کوشد تا در آینده نزدیک با ارتقای ظرفیت استادان به درجه ماستری و دوکتورا، توسعه تشکیل، ایجاد رشته های مهم و تدریس، تحقیق و عرضه خدمات علمی به عنوان یک پوهنتون معتبر، با کیفیت و معیاری کشور شناخته شود.

3 میاشتې ۱ اونی ago

پوهنیار فرید احمد حفیظی
photo