جلسه  کمیته مالی و مصرف بودجه مؤسسه تحصیلات عالی سرپل تدویر یافت

spu_admin
Sun, May 05 2024 11:11 AM
gfj

جلسه  کمیته مالی و مصرف بودجه مؤسسه تحصیلات عالی سرپل تدویر یافت
مورخ 25/10/1445مطابق 15/2/1403
جلسه کمیته مالی و مصرف بودجه تحت ریاست محترم الحاج مولوی سید شاه حمیدی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی سرپل با اشتراک محترم الحاج مفتی سید امرالله عمری معاون مالی و اداری، روئسای پوهنحی ها و سایر اعضا با تلاوت آیاتی متبرکه از کلام الله مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان آغازشد. سپس رئیس صاحب مؤسسه در قسمت مصرف بودجه سال مالی 1403 معلومات داده و تاکید نمودند که  تمامی نیازمندی های پوهنحی ها، ادارات و ایجاد سهولت برای محصلین با در نظر داشت اصل صرفه جویی در اولویت قرار گیرد. بعداً هم  پیرامون موضوعات آجندای ذیل بحث و تبادل نظر نمودند.
خرید یک پایه ماشین فوتو کاپی در پوهنحی انجنیری جیولوجی معادن، خرید یک پایه کمپیوتر، پرنتر وسایر لوازم اداری به شعبات، خریداری وسائل لابراتواری، و ایجاد فارم تحقیقاتی در پوهنحی زراعت در سال جاری) وغیره موارد متفرقه بحث و نظریات سازنده را شریک نموده تصامیم اتخاذ گردید و همچنان از جانب رئیس .صاحب مؤسسه جهت اجراآت به موقع به مسوولین مربوطه هدایت لازم داده شد. جلسه با دعاییه خیر اختتام یافت.
 

Latest news

Sun, May 19 2024 2:36 PM
Background image

محفل تحسین از محصلین ممتاز پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل تدویریافت

محفل تحسین از محصلین ممتاز پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل تدویریافت
روز چهارشنبه، مورخ ۱۴۴۵/۱۱/۰۶ مطابق ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ محفل تحسین از محصلان ممتاز پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سرپل. . .

Sun, May 19 2024 2:29 PM
Background image

کنفرانس علمی تحت عنوان اتباع از سنت رسول الله  ﷺ در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل برگزار شد

کنفرانس علمی تحت عنوان اتباع از سنت رسول الله  ﷺ در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل برگزار شد
الیوم چهار شنبه مورخ 6/11/1445مطابق 26/2/ 1403 کنفرانس علمی تحت عنوان اتباع از سنت رسول الله ﷺ از. . .

Sun, May 19 2024 2:21 PM
Background image

تدریس افتخاری شیوخ و علمای کرام بعد از توقف کوتا مدت در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل دوباره آغازگردید

تدریس افتخاری شیوخ و علمای کرام بعد از توقف کوتا مدت در مؤسسه تحصیلات عالی سرپل دوباره آغازگردید
به سلسله‌ی راه اندازی تدریس افتخاری شیوخ وعلمای کرام درمؤسسه تحصیلات عالی سر پل یکی دیگر. . .

BACK TO NEWS