معرفی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن

تاریخچۀ مختصر پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن

پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن به منظور بهبود سطح رشد اقتصاد ملی و برآورده شدن نیاز های واقعی جامعه برای تربیه کادر های علمی انجنیری به سویه ملی و بین المللی در حیات علمی تحقیقاتی کشور عرض اندام نموده و یکی از پوهنحی های شناخته میباشد که فارغان آن در پرابلم های موجود جامعه ما جهت ارتقای سطع اقتصاد ملی کشور در کلیه موسسات تولیدی تحصیلی و تعلیمی نقش اساسی داشته است.

پوهنحی انجنیری جیولوجی و  معادن در سال 1393 ه ش شروع به فعالیت نموده و تا تعداد کثیری از جوانان را منحیث انجنیر لیسانس از دیپارتمنت های تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد و اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز دار تقدیم جامعه نموده است.

تعداد اعضای کادر علمی موجود این پوهنحی (10) تن بوده که از جملهء آن ها (6) تن با درجهء تحصیلی ماستر (4) تن لیسانس و از جمله (1) تن در ادامه تحصیل در مقطع ماستری است که دارای رتبه علمی پوهنیار الی نامزد پوهنیار می‌باشند.

 در این پوهنحی به تعداد (220) تن محصل برحال مصروف فراگیری دروس اند که توسط استادان با رتب علمی نامزد پوهنیار تا پوهنیار و اساتید محترم حق‌الزحمه به سویه های تحصیلی لیسانس، ماستر  تدریس می‌گردند.

در حال حاضر به تعداد (1) تن از استادان پوهنحی جهت بلند بردن سویهء تحصیلی شان به درجهء ماستری به کشور ایران معرفی و اعزام گردیده اند تا اکنون این پوهنحی به تعداد (443) تن از جوانان که (391) تن آنرا ذکور و (52) تن آنرا اناث تشکیل میدهد منحیث انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم نموده است.

پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن دارای دو دیپارتمنت بوده که شامل (دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز دار و تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد) می‌باشد.

درسال (1403) ششمین دور فراغت این پوهنحی از دیپارتمنت های تفحص و  اکتشاف معادن مواد مفیده جامد، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگازدار، با ترتیب پروژه های دیپلوم در موضوعات مختلف و با اهمیت اقتصادی و دفاعیه موفقانه از آن در محضر کمیسون دفاع از پروژه های دیپلوم دفاع و سند دیپلوم فراغت به سویه انجینر لیسانس را بدست آوردند.

 مدت تحصیل در این پوهنحی چهار و نیم سال را در بر می‌گیرد که در آن بر اساس پلان مشخص تحصیلی (کریکولم)، خدمات تحصیلی به محصلان ارایه می‌گردد. پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن جوانان را با زیور علم و دانش آراسته ساخته و آنان را منحیث انجنیران جوان و متخصص در بخش‌های انجنیری جهت رفع نیازمندی‌ها و ضرورت مارکیت کار و در نهایت تقویه‌ی اقتصاد ملی کشور به سویهء انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم می‌نماید.

  در پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن جوانان وطن بعد از فراگیری دانش مسلکی انجنیری به شکل دروس نظری عملی و پرکتیک‌های تولیدی و تعلیمی رشته‌های یاد شده در طی نو سمستر که سمستر نهم را اجرای تطبیقات تولیدی یا ماقبل دیپلوم، تهیه و ترتیب پروژه‌ی دیپلوم در محضر کمیسیون از پروژه‌های دیپلوم در برمیگیرد دفاع نموده و بحیث انجنیر لیسانس فارغ التحصیل می‌گردند.

                                                        بااحترام

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر غلام جیلانی حبیبی

رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن